SKJUTBANEINSTRUKTIONER.

Ordförande Bengt Sporsen 070331032

Banchef Viktor Hellström 0703295284 Säkerhetsansvarig Mats Gustafsson 0739242124

Banan får användas av klubbens medlemmar, dom som hyr banan och inbjudna efter kontakt med styrelsen.

Skjuttider.

Måndag: Skjutförbud(undantag Viltmålsbanan 22 lf)

Tisdag: 08,00-21,00(Kula)

Onsdag: 08,00-21,00 (Jägarexamen)

Torsdag: 8,00-21,00 (Hagel)

Fredag: Skjutförbud (Undantag Viltmålsbanan 22lf)

Lördag: 08,00-20,00 (Skjutförbud under Juli)

Söndag: 08,00-10,45 ,13,00-20,00 (Skjutförbud mellan 10,45-13,00 och under Juli)

Tillåtna Vapen.

Bana 1: Inskjutningsbanan Klass 1

Bana 2: Viltmålsbanan 50 Meter 22LF

Bana 3: Skeetbana Hagelvapen

Bana 4: Viltmålsbanan 80 Meter Klass 1

Bana 5: Nedre Trappbanan Hagelvapen

Bana 6: Övre Trappbanan Hagelvapen

När skjutning sker på 3 (Skeet) får inte bana 4 användas (Viltmålsbanan 80 meter och bana 2 (Viltmålsbanan 50 meter 22lf) Användas.

När skjutning sker på bana 4 (Viltmålsbanan 80 meter) får inte bana 3 (Skeet) och bana 5 (Nedre Trappbanan) Användas.

När skjutning sker på bana 5 (Nedre Trappbanan) får inte bana 4 (viltmålsbanan 80 meter) Användas.

När Skjutning pågår på Skeetbana och Viltmålsbanan 80 meter och Trappbanor skall vägen som leder genom området spärras av , Bommarna skall stängas när skjutning sker och Öppnas efter avslutad skjutning.

*Skjutning endast mot Målområde och på tavlor avsedda för ändamålet.

*Förbjudet att skjuta mot röd semafor.

*Du får inte förflytta dig inom skjutområdet med laddat vapen.

*Laddning och patron ur sker på skjutplatsen.

*Skott får inte avlossas med Helautomatiska vapen.

*Skyddsglasögon skall användas vid Hagel och Kulskytte.

*Fyll på med lerduvor och ta med tomkartonger från kastarhus m,m.

*Efter avslutad skjutning skall tomhylsor och skräp plockas upp och slängas på därmed avsedd plats , Semaforer skall sättas på Rött.